กัญชา Organic คือ อะไร คำถามที่หลายคนสงสัย

กัญชา Organic คือ อะไร คำถามที่หลายคนสงสัย

อันดับแรกต้องทำความเข้าใจคำว่า Organic เสียก่อน

 

Organic Cannabis

Organic  ถ้าเทียบกับผักปลอดสารพิษที่เรารู้จักกันดี ซึ่งผักปลอดสารผิดไม่ได้หมายความผักเหล่านั้นคือผักออแกนิคเสมอไป แต่คำว่า Organic แท้จริงแล้วไม่ใช่แค่การปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีหรือใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ แต่มันรวมไปถึงดินที่ใช้ในการปลูกด้วยเช่นกัน ต้องมีคุณภาพและไม่ปนเปื้อนสารเคมี และต้องมีการพัฒนาและวิจัยคุณภาพดินอยู่เสมอ เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

 

แล้วกัญชา Organic คืออะไร?

ต้องบอกก่อนว่ากัญชาเป็นนึงในพืชมหัศจรรย์อย่างนึงที่ให้มีความเปราะบางค่อนข้างสูงต้องใช้การดูแล และใส่ใจอย่างมาก ซึ่งกัญชาเป็นที่โปรดปรานของศัตรูพืชอย่างแมลง เพลีย และรา ทำให้ฟาร์มกัญชาส่วนมากใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช (โดย Siam Cannabiz ปลูกด้วยระบบโรงเรือนที่มีการควบคุมและป้องกันศัตรูทางพืชทำให้มั่นได้ว่าไร้สารเคมีปนเปื้อนและปลอดภัยด้วยมาตรฐาน Medical Grade) รวมไปถึงฟาร์มกัญชาบางส่วนยังใช้สารเคมีและปุ๋ยสังเคราะห์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคที่นำกัญชาไปบริโภค หรือนำไปใช้รักษาโรคได้รับสารเคมีที่ปนเปื้อนอาจส่งผลต่อร่างกายได้

 

กัญชา Organic เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ที่มีการควบคุมคุณภาพของดินโดยไม่ใช้สารเคมี และมีตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพของดินให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เนื่องจากกัญชามีความสามารถในการดูดซึมโลหะหนักในดินได้อย่างรวดเร็วจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดิน วิจัยและพัฒนาดินที่ใช้ในการปลูกอยู่เสมอ รวมไปถึงต้องควบคุมแสงแดดและสารอาหารที่ต้นกัญชาจะได้รับจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบต้องมีความเหมาะสมในการปลูกต้นกัญชา เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพดิน สภาพอุณหภูมิที่ดีจะส่งผลให้กัญชาซึ่งมีคุณภาพและให้ผลผลิตที่เพียงพอ ทำให้ผู้บริโภคได้มั่นว่า ไม่มีสารตกค้าง ปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอน

 

แสดงความคิดเห็น

โปรดทราบว่าความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการเผยแพร่