กัญชากำลังมาแทน Benzodiazepines จริงมั้ย??

Siam Cannabiz

Benzodiazepines เป็นกลุ่มยาที่มีคุณสมบัติระงับประสาท และกลุ่มยานอนหลับ ถูกใช้สําหรับควบคุมอาการวิตกกังวลและอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ และถูกนำมาใช้สำหรับรักษาโรคอาการนอนไม่หลับ แต่ผลข้างเคียงของ Benzodiazepines มีมาก และทำให้เกิดสภาวะเสพติดเมื่อใช้เป็นเวลานาน หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อใช้ยาเกินขนาด

 

จากการวิจัยของ NCBI (ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล หรืออาการนอนไม่หลับ มีอัตราสูงในการหยุดใช้ Benzodiazepines เมื่อได้รับการรักษาด้วยกัญชา เนื่องจากงานวิจัยบางส่วนเผยว่า กัญชาสามารถรักษาอาการนอนไม่หลับและวิตกกังวลได้คล้าย Benzodiazepines แต่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยกว่า

 

ในประเทศแคนนาดาจะเห็นได้ชัดว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสาร CBD ในกัญชามีประสิทธิภาพในการรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการวิตกกังวลและลดความเครียด รวมไปถึงถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคอาการนอนไม่หลับได้

 

ซึ่งจากผลงานวิจัยต่างๆที่ออกมาสนับสนุนกัญชาในเรื่องประโยชน์ของกัญชา ทำให้ในหลายประเทศปลดล็อกกัญชาออกยาเสพติดก็ตามแต่ก็ยังต้องมีการศึกษาถึงผลเสียของมันด้วยเช่นกัน เพราะเหรียญมีสองด้านเสมอ และกัญชาเองจะมาใช้แทนยาบางชนิด หรือแทน Benzodiazepines ที่ถูกใช้รักษาโรควิตกกังวลและอาการนอนไม่หลับในปัจจุบันได้ไหม ยังคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

โปรดทราบว่าความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการเผยแพร่