ความแตกต่างระหว่าง กัญชาออแกนิคและกัญชาทั่วไป

กัญชาออแกนิค VS กัญชาทั่วไป

วิถีชีวิตที่ใส่ใจสุขภาพที่เป็นมากกว่าแค่เทรนด์

 

มีการถกเถียงกันจำนวนมากระหว่าง กัญชาออแกนิคและกัญชาทั่วไปได้ที่ไม่ได้ปลูกแบบออแกนิคมีผลดีผลเสียแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งฟาร์มกัญชาส่วนมากบนโลกนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและประหยัดเวลา โดยไม่ได้สนผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้บริโภคในระยะยาว และยังทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย รวมไปถึงสารตกค้างที่อยู่ในดินและแหล่งน้ำ ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายในดิน 1 – 20 ปี และในแหล่งน้ำกว่า 30 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ ซึ่งนั้นกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้ง นก ไส้เดือน ปลา และผึ้ง ที่อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์มอย่างแน่นอน

 

โดยการปลูกแบบ Organic นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่มากกว่า เนื่องจากต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ และยังต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและสารต่างๆ ในดินเพื่อไม่ให้มีโลหะหนักในดิน เพราะกัญชามีความสามารถดูดซึมโลหะหนักสูง อีกทั้งยังต้องมีการวิจัยปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุง พัฒนา สูตรของปุ๋ยอินทรีย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นกัญชาได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ

 

ซึ่งกัญชาออแกนิคนั้น นับเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ต้องการใช้กัญชาที่ปลอดภัยและไร้สารเคมีที่อาจจะทำอันตรายต่อตัวผู้บริโภค รวมไปถึงยังช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในดินไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

โปรดทราบว่าความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการเผยแพร่