ไตรโคมสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของกัญชา


ไตรโคมถ้าดูจากดอกจะเป็นขนขาวๆ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อกัญชาออกดอก และเมื่อขยายดูจะเห็นเป็นลูกกลมๆ ลูกเล็กๆ ภายในจะมีน้ำมันอยู่ สีของไตรโคมจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ สีใสเป็นช่วงที่กัญชากำลังผลิตสารต่างๆออกมาซึ่งจะสาร THC ต่ำ และเมื่อถึงช่วงที่พร้อมเก็บเกี่ยวและมีปริมาณสาร THC สูงสุด ไตรโคมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวไตรโคมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอำพันและปริมาณ THC จะเริ่มลงเรื่อย ซึ่งกัญชาแต่ละช่อ กระเปราะไตรโคมจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีต่างกันออกไป ยิ่งมีไตรโคมมากยิ่งมีสาร THC มากตามไปด้วย

ไตรโคมในกัญชามีหน้าที่อะไร?

ในธรรมชาติไตรโคมของกัญชามีหน้าที่ไล่แมลงและหรือสิ่งที่จะมาทำร้ายช่อดอกของกัญชา และปกป้องแสง UV รวมไปถึงลมที่อาจจะทำร้ายช่อดอกกัญชาได้ และในไตรโคมของกัญชายังอุดมไปด้วยสารตั้งต้นของแคนนาบินอยด์หลากหลายชนิด โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก คือ กลุ่มแคนนาบินอยด์ซึ่งประกอบด้วย CBG CBD THC CBN สารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปปรับสมดุลต่างๆ ในร่างกาย (Homeostasis)

กลุ่มที่สองแรก คือ กลุ่ม Terpenes เป็นตัวให้กลิ่นและรส และเป็นตัวเพิ่มให้สารแคนนาบินอยด์ออกฤทธิ์มากกว่าเดิม

 และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มแคนนาฟลาวินส์ (Cannaflavins) ออกฤทธิ์คล้ายสารฮอร์โมน และช่วยรักษาด้านอาการอักเสบ และมีสรรพคุณคล้ายสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์

 

ไตรโคมในกัญชาจะมี 3 ขนาด

  1. Bulbous - มีขนาดเล็กที่สุดในไตรโคมทั้ง 3 ชนิด เกือบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 10-15ไมโครเมตร มีขึ้นอยู่ทั่วพื้นผิวทั้งต้น มีสารแคคนาบินอยด์เหมือนกันแต่ปริมาณน้อยเนื่องจากขนาดอันเล็กจิ๋วของมัน
  2. Capitate-sessile – ใหญ่ขึ้นมาหน่อย มีก้านและกระเปาะและมีสารแคคนาบินอยด์มากกว่าไตรโคมแบบbulbous
  3. Capitate-stalked – มีขนาดใหญ่ที่สุด คือจะอยู่ที่ 50-100ไมโครเมตร เป็นส่วนที่เห็นได้อย่างชัดเจนบนดอกใบ และมีกระเปาะลูกแก้วขนาดใหญ่ซึ่งรวมเอาสารแคนนาบินอยด์และสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆทั้งหมด

ที่มา : www.leafly.com/news/cannabis-101/what-are-trichomes-on-cannabis
         www.royalqueenseeds.com/blog-cannabis-trichomes-importance-n430

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published