ชากัญชาที่เป็นมากกว่าชา

อาการนอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญ การนอนหลับของคนไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุ โดยปกติทารกต้องนอนละวันละ 16 ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ 9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ 7-8 ชั่วโมง ซึ่งอาการนอนไม่หลับถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 1.) อาการนอนไม่หลับชั่วคราว 2.) อาหารนอนไม่หลับแบบเป็น ๆ หาย ๆ 3.) อาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง

และมีหลักฐานค้นพบทางประวัติศาสตร์ของชาที่มีส่วนผสมของกัญชา ตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 2737 ที่ประเทศจีน เมื่อแพทย์ในสมัยนั้นได้ผสมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อรักษาโรคเก๊า มาลัยเลีย โรคไขข้อ และ รักษาเรื่องระบบความจำ

มีการนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์ตะวันตกตั้งแต่ช่วงปี 1970s และในการแพทย์ไทยตั้งแต่ร้อยปีมีแล้วในตำรับยาแพทย์แผนไทย ร่วมไปถึงการนำกัญชา มาช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความกังวลและคลายความเครียด ถือว่าตัวช่วยในการนอนหลับตามธรรมชาติอย่างนึง

และจากการศึกษาในปี 2008 กัญชาที่มี THC ในระดับที่สูงขึ้นมักจะช่วยลดปริมาณการนอนหลับ REM (สาเหตุของการนอนหลับไม่สนิท) การลดการนอนหลับ REM หมายถึง การลดความฝัน – และสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ PTSD โรคทหารผ่านศึกอาจหมายถึงการลดฝันร้าย และอาการทางจิตใจที่ดีขึ้น และในประเทศจีนมีการค้นพบว่ากัญชาถูกนำมาผสมกับชาเพื่อให้ดื่มเพื่อช่วยรักษาโรคเก๊า มาลาเลีย และช่วยผ่อนคลาย ร่วมไปถึงสามารถปรับสมดุลในร่างกายได้อีกด้วย

ชาสมุนไพรกัญชาของ Siam Cannabiz "มีฤทธิ์เย็น ช่วยปรับสมดุลการนอนหลับ คลายความเครีย ดับพิษร้อน ลดความดัน ลดอาการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย บรรเทาอาการปวด บรรเทาอาการวิตกกังวล "

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published