ความแตกต่างของกัญชาแต่ละสายพันธุ์ SATIVA INDICA RUDERALIS


กัญชา พืชมหัศจรรย์ที่ให้ความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ปัจจุบันกัญชามีหลากหลายพันธุ์ และแต่ละพันธุ์ แต่ละชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันออกไป ทั้งทำให้ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ตื่นตัว หรือช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกัญชาแต่ละตัว

กัญชาจะถูกแบ่งออกเป็น  4 สายพันธุ์หลักๆ นั้นก็คือ Sativa, Indica, Hybrid, และ Ruderalis* ซึ่งใบกัญชาแต่ละสายพันธุ์มีขนาดและลักษณะใบ ลักษณะ และระยะเวลาในการเติบโตแตกต่างกัน โดยสายพันธุ์ที่ Siam Cannabiz ใช้จะเป็นสายพันธุ์ Sativa เป็นหลัก

สายพันธุ์ Sativa มีลักษณะสูงเมื่อเติบโตเต็มที่ประมาณ 6 เมตร ใบยาว เรียว สีเขียวอ่อน ระยะเวลาการเติบโตประมาณ 9-16 สัปดาห์ ชอบแดดและ อากาศร้อน และมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) มากที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งกัญชาของไทย ไม่ว่าจะเป็น หางกระรอกก้านแดง (Thai Stick) หางกระรอกอีสาน ตะนาวศรี และเพชรบุรี จัดอยู่ในกลุ่มของ Sativa ทั้งสิ้น

สายพันธุ์ Indica มีลำต้นพุ่มเตี้ย ความสูงเมื่อเติบโตเต็มที่ประมาณ 180 เซนติเมตร ใบกว้าง สั้น สีเขียวเข้ม (เมื่อเทียบกับซาติวา) กิ่งก้านดกหนา ระยะเวลาการเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห์ ชอบที่ร่มและอากาศเย็น และมีสาร CBD (Cannabidiol) สูงกว่าสารพันธุ์อื่นๆ

สายพันธุ์ Ruderalis หรือ ถูกเรียกอีกอย่างว่า Auto Flowering มีลำต้นเตี้ยที่สุด  ใบกว้างมี 3 แฉก เติบโตเร็ว ทั้งในพื้นที่หนาวและร้อน ไม่จำเป็นต้องการแสง สามารถออกดอกได้เองอัตโนมัติ จะออกดอกก็ต่อเมื่อโตเต็มวัยในทันที และให้สาร CBD สูงกว่า THC ถูกนิยมนำมารับแต่งสายพันธุ์เพื่อให้ออกดอกเร็ว และต้นกัญชาทนต่อทุกสภาพอากาศ

สายพันธุ์ Hybrid เป็นการตัดแต่งพันธุกรรม โดยการนำสายพันธุ์ Sativa และ Indica มาตัดแต่งให้เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมา

ที่มา www.dutch-passion.com/en/blog/understanding-and-using-cannabis-leaves-n985

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published